Punta de dia- Francesc Codina

"Punta de dia" o l'alba freda del poeta Ferrater, Gabriel, «Punta de dia», Les dones i els dies, Barcelona, Edicions 62 («MOLC», 21), 1979, p. 31; Les dones i els dies, edició definitiva, Barcelona, Edicions 62 («la butxaca»), 2017, p. 37; Les dones i els [...]