Apadrina un poema

Apadrina un poema

 Apadrina un poema és l’espai de la pàgina web on penjarem comentaris de les poesies de Gabriel Ferrater per tal d’apropar-les al públic i donar-los projecció i visibilitat, que és l’objectiu principal de l’Associació.

L’apadrinament consisteix en la lectura o comentari d’un poema de Gabriel Ferrater. Com que llegir i entendre la seva poesia no és una feina senzilla, el projecte pretén aclarir-ne les dificultats quan n’hi ha per tal d’ajudar a comprendre-la millor.

L’objectiu del projecte és de posar a l’abast del lector tota la poesia de Gabriel Ferrater comentada per personalitats significatives relacionades o interessades en l’autor i l’obra.

Com que no és possible reproduir els poemes sencers, a cada comentari es proporciona al lector la informació necessària perquè pugui localitzar el poema a les edicions més assequibles de Les dones i els dies.

Agraïm als hereus de Gabriel Ferrater el permís concedit per citar la seva obra.

A continuació teniu els poemes ordenats alfabèticament:

A continuació teniu els autors ordenats alfabèticament: