Sylvia Plath, a càrrec de Núria Busquet (3a sessió)