Gabriel Ferrater, un professor singular i extraordinari