Sense amor – Jordi Pàmias

Sense amor Ferrater, Gabriel, «Sense amor», Les dones i els dies, edició crítica de Jordi Cornudella, Barcelona, Edicions 62, 2018, p. 229. El poema consta de 21 versos decasíl·labs, sense rima. Es pot considerar dividit en tres parts: 6 + 5 + 10. Hi ha [...]