Sobre Joana Raspall, a càrrec de Margarida Prats

Podeu accedir a l’acte virtual del dia 13 d'abril a través de Zoom ID reunió: 881 4568 9645 Codi accés: 310126