Any – Salvador Oliva

Algunes consideracions Ferrater, Gabriel, «Any», edició definitiva, Barcelona, Edicions 62 («la butxaca»), 2017, p. 205; Les dones i els dies, edició crítica de Jordi Cornudella, Barcelona, Edicions 62, 2018, p. 211. Els poemes «Any» i «Cadaqués» havien de figurar a la segona part de Teoria [...]