Associació Gabriel Ferrater

L’Associació Gabriel Ferrater va néixer l’abril de 2017 amb uns objectius ben concrets:

 • Fomentar els estudis sobre la vida i l’obra de Gabriel Ferrater i Joan Ferraté

 • Promoure i organitzar activitats per a donar a conèixer la vida i l’obra de Gabriel Ferrater i Joan Ferraté

 • L’Associació col·laborarà en la difusió i divulgació del llegat Ferrater.

 • Donar visibilitat a la figura de Gabriel Ferrater a la ciutat de Sant Cugat

 • Vetllar per a la bona marxa del premi Gabriel Ferrater de poesia i pel Premi Gabriel Ferrater de Poesia a Secundària

 • Incentivar l’escriptura de la poesia entre la gent jove

 • Promoure i organitzar activitats relacionades amb la poesia, amb especial atenció a la contemporània

Associació Gabriel Ferrater

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà tot tipus d’actes relacionats amb la poesia: presentacions, recitals, grups de lectura, performances, així com activitats diverses per donar a conèixer  la vida i l’obra de Gabriel Ferrater i Joan Ferraté: edicions, conferències, actes d’homenatge, etc.

Associació Gabriel Ferrater

Qui som:

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

La junta la formem:

 • President: Joan Tres Arnal

 • Vicepresident: Miquel Santaeulàlia Casas

 • Tresorer: Joan Artigas Arpal

 • Vocal: Enric Sullà i Àlvarez

 • Secretària: Rosamaria Bruguera Rifà