Apadrina un poema – Llistat d’autors

 Apadrina un poema és l’espai de la pàgina web on penjarem comentaris de les poesies de Gabriel Ferrater per tal d’apropar-les al públic i donar-los projecció i visibilitat, que és l’objectiu principal de l’Associació.

L’apadrinament consisteix en la lectura o comentari d’un poema de Gabriel Ferrater. Com que llegir i entendre la seva poesia no és una feina senzilla, el projecte pretén aclarir-ne les dificultats quan n’hi ha per tal d’ajudar a comprendre-la millor.

L’objectiu del projecte és de posar a l’abast del lector tota la poesia de Gabriel Ferrater comentada per personalitats significatives relacionades o interessades en l’autor i l’obra.

Com que no és possible reproduir els poemes sencers, a cada comentari es proporciona al lector la informació necessària perquè pugui localitzar el poema a les edicions més assequibles de Les dones i els dies.

Agraïm als hereus de Gabriel Ferrater el permís concedit per citar la seva obra.

Apadrina un poema

A continuació teniu els autors per ordre alfabètic.

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z