Cap cel estrany no em donava aixopluc

Ni em protegien ales forasteres,

Era, llavors, entremig del meu poble

I compartia la seva dissort