Coneguem els llocs ferraterians de la nostra ciutat i

escoltem els seus poemes, de la mà de Maria Nunes.